Zakład Chemii Nieorganicznej UMCS

Idź do spisu treści

Menu główne

Aparatura

Spektrofluorymetr UV-VIS-NIR  firmy
Photon Technology International (Opotek Inc.)

Spektrometr UV-VIS JASCO V-660

Spektrometr absorpcji atomowej
SpectrAA 240FS (Varian)


Spektrometr absorpcji atomowej
Spectr AAS GTA-120 (Varian)


Spektrometr ICP-OES 720 (Varian)

Analizator rtęci AMA 254

System mikrofalowy Mars 5 (CEM Corp.)

Zestaw chromatografów jonowych ICS 1600 (Dionex)

System do destylacji kwasów

DST-100

Mikroskop firmy Nikon Eclipse E400

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego