Zakład Chemii Nieorganicznej UMCS

Idź do spisu treści

Menu główne

Pracownicy
Pracownicy Zakładu Chemii Nieorganicznej


prof. dr hab. Zbigniew Hubicki -
Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej

Stanowisko: profesor zwyczajny
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/19,25,39,45

20-031 Lublin

Telefon: 81-537-55-11
Email: Zbigniew.Hubicki@umcs.lublin.p
l
Konsultacje: Piątek 8:00 - 10:00


prof.
dr hab. Marek Majdan - prof. UMCS
Stanowisko: profesor
zwyczajny
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/10, 11

20-031 Lublin

Telefon: 81-537-57-29
Email: Marek.Majdan@umcs.lublin.pl

Konsultacje: Środa  10:00 - 12:00


dr hab. Dorota Kołodyńska
Stanowisko:
adiunkt
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/
33
20-031 Lublin

Telefon: 81-537-57-
70
Email:
kolodyn@poczta.onet.pl
Konsultacje: Środa 12:00 - 14:00


dr Agnieszka Gładysz-Płaska
Stanowisko: adiunkt
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/10,11

20-031 Lublin
Email: agnieszka.gladysz.plaska@onet.pl
Telefon: 81-537-57-27

Konsultacje: Piatek 11:00- 13:00


dr Magdalena Makarska-Białokoz
Stanowisko: adiunkt
Adres: pl. M. Curie-Skłodowskiej 2/40

20-031 Lublin

Telefon: 81-537-57-45
Email: makarska@hektor.umcs.lublin.pl

Konsultacje: Środa 10:00 - 12:00


dr Paweł Sadowski
Stanowisko: starszy wykładowca
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/
9
20-031 Lublin

Telefon: 81-537-5
7-30
Email: pawel.wlodzimierz@poczta.umcs.lublin.pl
Konsultacje: Środa 10:00 - 12:00


dr Monika Wawrzkiewicz
Stanowisko: adiunkt
Adres:
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 2/33A
20-031 Lublin
Telefon: 81-537-57-38
Email: m.wawrzkiewicz@op.pl

Konsultacje: Poniedziałek 10:30 - 12:00


dr Grzegorz Wójcik
Stanowisko: adiunkt
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/25

20-031 Lublin

Telefon: 81-537-57-32
Email: grzegorzwojcikumcs@wp.pl

Konsultacje: Piątek 8:00 - 10:00


dr Anna Wołowicz
Stanowisko: adiunkt
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/
33A
20-031 Lublin
Telefon: 81-537-57-38
Email: annamyrta@poczta.onet.pl

Konsultacje:
semestr letni 2013/2014
Wtorek godz. 8 - 9:30


mgr Marzena Gęca
Stanowisko: specjalista
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/4
7
20-031 Lublin
Telefon: 81-537-57-3
6
Email: marzena.geca@poczta.umcs.lublin.pl
Konsultacje: Wtorek 8:00 - 10:00


mgr Agnieszka Lipke

Stanowisko: specjalista
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/40
20-031 Lublin
Telefon: 81-537-57-45
Email: agalipke@gmail.pl
Konsultacje: Wtorek 9:00 - 11:00


mgr Janina Wójcik    (sekretariat)

Stanowisko: specjalista
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/30
20-031 Lublin
Telefon: 81-537-57-65
Email: jewojcik@vp.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego